Jean-Paul Later
Directeur basisschool De Vuurvogel in Malden

De samenwerking met B2 Architecten kan ik in één woord als plezierig omschrijven.

In iedere fase word ik als directeur tot op detailniveau betrokken bij het proces, precies zoals ik dat wil. Voorafgaand aan de ontwerpfase, hebben Koen en Mathieu veel gesprekken gevoerd met het team, een betrokken groep ouders én onze leerlingen.

Uit deze gesprekken kwamen veel ideeën naar boven en velen zijn ook verwezenlijkt in het ontwerp. Hierdoor is een passend plan ontstaan dat vanuit de principes van het Jenaplanonderwijs is ontworpen. Want naast een goede basisschool zijn, willen wij onze leerlingen voorbereiden op de toekomst. Hoe? Door ze competenties mee te geven als ondernemen, creatief zijn en verantwoordelijkheid nemen. Ons schoolgebouw moet zoveel mogelijk bijdragen aan de ontwikkeling van deze competenties.

Koen en Mathieu hebben zich verdiept in de visie van Jenaplanonderwijs. Zij zijn zelfs een ochtend in de groepen gaan zitten en hebben geobserveerd hoe de leerlingen zich voortbewegen in het gebouw en hoe ze de ruimte gebruiken om zich te ontwikkelen. Ook hebben ze met de kinderen besproken wat ze prettig vinden aan het huidige schoolgebouw en wat hun wensen voor de nieuwbouw zijn. Met deze informatie is B2 Architecten samen met de werkgroep, bestaande uit leerkrachten, ouders en mijzelf, aan de slag gegaan.

Wat ik als erg prettig ervaar, is dat het Koen, Mathieu en hun team lukt binnen het beschikbare budget te blijven. In elke fase bedenken zij wat eventuele aanpassingen betekenen voor het bouwbudget. In de praktijk betekent dit dat door slimme beslissingen minder kosten gemaakt worden, maar de kwaliteit gewaarborgd blijft.

Ik wilde dat B2 Architecten de regie nam toen ook de omgeving van de school werd betrokken bij het plan. Dit omliggende terrein doet nu dienst als plantsoen, maar wordt omgebouwd tot een duurzaam leer- en leefpark. De gemeente is daardoor aangehaakt en Koen en Mathieu tonen zich ook in deze fase zeer betrokken partners.

Alle voorbereidingen voor het plan zijn klaar en 1 april gaat de bouw van start. Wij als team, ouders en leerlingen van De Vuurvogel hebben het voorrecht gehad om met de betrokken mensen van B2 Architecten samen te werken.