Arno Aarts
Senior projectmanager bij advies- en
bouwmanagementbureau HEVO

dit bureau is in staat om de visie en verwachtingen van de opdrachtgever en gebruiker goed te vertalen.

HEVO is expert in huisvesting en vastgoed. Momenteel ligt mijn focus in de zorg en het onderwijs. Als senior projectmanager van schoolbesturen ben ik regelmatig voorzitter van onder meer ontwerpteams. Vanuit deze rol werk ik regelmatig samen met Mathieu en Koen van B2 Architecten. Gezamenlijk hebben wij meerdere scholen voor primair onderwijs gerealiseerd, waaronder De Verwondering, De Buut en De Uitdaging. Momenteel lopen projecten als De Vuurvogel in Malden en kindcentrum De Verbinding in Nijmegen.

De samenwerking met B2 Architecten is prettig en constructief, omdat dit bureau in staat is de visie en verwachtingen van de opdrachtgever en gebruiker goed te vertalen. Ze werken samen met het onderwijsteam, de ouders en gaan óók met de kinderen in gesprek. Koen en Mathieu zijn bereid een dagdeel in de school te vertoeven om te kijken en ervaren wat zich afspeelt binnen een onderwijsgebouw en hoe de sfeer is. Ook onderzoeken zij de onderwijsvisie: hoe wordt er onderwijs gegeven en welke ruimten heb je hiervoor nodig?. Het gebouw dat B2 Architecten ontwerpt past altijd als een maatpak. Ook laat het bureau ruimte voor flexibiliteit binnen maar ook buiten het gebouw omdat er in de toekomst wellicht andere behoeften zijn.

Koen en Mathieu communiceren op een prettige en constructieve manier met alle betrokkenen, zoals ontwerpteampartners, vertegenwoordigers van gemeenten en de welstandcommissie.

Binnen het beschikbare budget gaan zij voor maximale kwaliteit. B2 Architecten heeft dan ook kennis van materialen en processen. Ik ben heel tevreden over onze manier van samenwerken. Het team is erg betrokken.’